logourl

Faisal Isa

Seorang Copywriter dan Blogger yang menulis mengenai idea-idea startup dan gemar bereksperimentasi dengan projek-projek berasaskan Wordpress.
Founder Projek 100% dan Minious.com.